Välkommen till Arbetsmiljöingenjören

Din arbetsmiljö består av allt det du har runt omkring dig på jobbet: maskiner och arbetsredskap, luft, ljud och ljus, organisation, det sociala samspelet och trivsel på arbetsplatsen.

En sund och säker arbetsmiljö är avgörande för att det dagliga arbetet i en organisation ska fungera – och därför ska arbetsmiljöarbetet vara en naturlig del av verksamheten. Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla, både ledning och medarbetare.

Vad gör arbetsmiljöingenjören? 

Arbetsmiljöingenjören hjälper er med arbetsmiljöarbetet på olika sätt för att bidra till en bra, sund och säker arbetsmiljö.

Enligt systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsmiljön undersökas och riskbedömas. Åtgärder ska vidtas vid behov och därefter ska uppföljning ske. Det är ett ständigt pågående arbete där flera små förändringar plötsligt kan ha bidragit till stor förändring.

Läs mer om vad Arbetsmiljöingenjören han hjälpa till med under tjänster.