Samarbetspartners

Ulrika Björk har en lång, bred erfarenhet inom HR och har arbetat med personal och HR processer i flera olika företag och befattningar. Hon arbetar inom områden som rekrytering, löner, förhandlingar, rehabilitering/hälsa, arbetsmiljö och utbildning. De senaste åren har hon även arbetat som coach och lägger stor vikt vid att se människor utvecklas, växa och våga ta nya steg i sitt yrkesliv. För både företaget och sin egen skull. Ett modernt HR synsätt alla vinner på. Ulrika har en fil kand examen från P-linjen (Personal- och arbetslivsfrågor) och är diplomerad ICF Coach.

Helene Chirgwin är en erfaren personalvetare, coach och organisationskonsult med en gedigen akademisk utbildning. Hon arbetar genom engagemang, nyfikenhet och kompetens med att skapa förutsättningar för goda och kreativa arbetsmiljöer. Hon håller seminarier, föreläsningar och workshops och kan som diplomerad coach bidra till chefs-, lednings- och grupputveckling samt utvecklings- och visionsarbete. Hon anlitas ofta för att utreda och lösa svårlösta konflikter, samarbetsproblem, och andra psykosociala arbetsmiljöfrågor på arbetsplatser. 

Jan-Erik Ståhl är ergonom med lång erfarenhet. Han påtalar egenansvaret för medarbetare, men även arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. I grunden handlar det om att göra rätt - utbilda personalen, skaffa rätt utrustning till lagret, möblera kontoret på rätt sätt eller skaffa ny stol till förarhytten. Jan-Erik utbildar medarbetare och chefer i branscher inom bland annat transport, lager, logistik, bevakning och tillverkning, håller utbildningar inom hälsa, stress, sömn och kost samt gör ergonomiska analyser.