”Arbetsmiljö – ett nödvändigt gott”

Om Kerstin Karlsson 

Jag har sedan 2006 arbetat inom företagshälsovården på ett brett område, men valde 2010 att utbilda mig till arbetsmiljöingenjör för att på ett legitimt sätt kunna arbeta med de frågor jag brinner för.

Då jag i mitt tidigare yrkesliv varit ute på många olika typer av företag och verksamheter har jag en samlad erfarenhet av hur olika arbetsplatser kan se ut. Riskerna kan se olika ut men det gemensamma är att kunna jobba för att minska riskerna oavsett om det handlar om fysisk eller psykisk arbetsbelastning eller fysiska yttre faktorer så som buller, vibrationer, maskiner eller kemikalier.

Min breda ingång i företagshälsovården gjorde att jag ser vikten av att fånga ohälsa, eller snarare antydan av ohälsa, på ett tidigt stadium. Att behålla det friska friskt. Att reda ut vad som fungerar bra och varför det gör det, samt hur man kan få det som inte fungerar att fungera bättre. Eftersom jag har en ingenjörsbakgrund blev det ett naturligt steg att utbilda mig inom det, men ser ändå hur det organisatoriska riskerar att påverka de fysiska problemen.

Det finns många vinster med att jobba med arbetsmiljön, inte minst ekonomiska vinster.