”Arbetsmiljö – ett nödvändigt gott”

Om Kerstin Karlsson 

Arbetsmiljö – ett nödvändigt gott, det är min mission i arbetet med arbetsmiljöfrågor. Jag har under drygt 10 år arbetat inom företagshälsovården i olika roller men framförallt som utbildad arbetsmiljöingenjör. Sedan 2018 driver jag mitt eget företag där jag utgår från Söderköping och har i första hand Östergötland som mitt geografiska område men tvekar inte att åka till andra platser om en kund önskar det.

Som arbetsmiljöingenjör är arbetsfältet brett med allt från yrkeshygieniska mätningar av buller, vibrationer, olika kemikalier och damm i luften till att medverka vid riskbedömningar och hålla utbildningar i olika ämnen kopplat till fysisk arbetsmiljö. Med min breda ingång i företagshälsovården och då jag i mitt tidigare yrkesliv varit ute på många olika typer av företag och verksamheter har jag en samlad erfarenhet av hur olika arbetsplatser kan se ut. Riskerna som finns i en verksamhet kan se olika ut men det gemensamma är att kunna jobba för att minska dem. De ”hårda” frågorna utesluter inte de ”mjuka” frågorna och vice versa.

Genom att få en god förståelse om arbetsmiljölagstiftningen blir det också lättare att hantera dessa frågor och arbetsmiljö blir ett nödvändigt gott.

Jag är med i flera nätverk, har nära kontakt med experter inom arbetsmiljöområdet inte minst Arbets- och miljömedicin och ser till att fortbilda mig för att vara uppdaterad inom området.

Se-förstå-ändra-kontrollera – ett sätt att följa det systematiska arbetsmiljöarbetet både vad gäller lagstiftning, riskbedömningar och mätningar