Tjänster

Arbetsmiljöingenjören kan hjälpa er med allt från mindre insatser till ett större helhetsgrepp inom arbetsmiljöarbetet. Ni är alltid välkomna att kontakta mig om ni inte hittar det ni söker. Om jag inte kan erbjuda det ni söker så kan troligen någon i mitt kontaktnät hjälpa er. 

Riskbedömningar & skyddskommitté

Riskbedömning är första steget i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. Det handlar om att ta reda på hur och varför ohälsa och olycksfall riskerar att uppkomma samt prioritera åtgärder för att minska riskerna. 
Exempel på uppdrag:

 • Medverkan i arbetsmiljö- och skyddskommittéer.
 • Medverkan vid riskbedömningar.
 • Medverkan vid årlig uppföljning av SAM-arbetet.

Mätningar 

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att säkerställa att medarbetare inte utsätts för olika typer av fysiska risker, såsom kemiska ämnen, höga bullernivåer eller vibrationer. Jag hjälper till att ta fram mätstrategi, genomföra mätningen samt ger förslag på eventuella åtgärder.

 • Yrkeshygieniska mätningar av luftkvalitet kopplat till olika typer av kemiska riskkällor, som t.ex. damm, svetsrök, lösningsmedel, endotoxiner, mögelsporer mm.
 • Mätning av buller.
 • Mätning av vibrationer – hand- armvibrationer och helkroppsvibrationer.
 • Mätningar kopplat till inomhusklimat.

 

Utbildning

Självklart vill jag dela med mig av min kompetens till er. Därför erbjuder jag möjligheten till utbildningar och även kortare föreläsningar inom olika arbetsmiljöområden. Utbildningen anpassas till ert företag där era styrdokument och rutiner utgör en viktig del av utbildningen. Exempel på utbildningar:

 • Arbetsmiljöutbildning – regelverk, ansvar, riskbedömning.
 • Kemiska arbetsmiljörisker – anpassat till ditt företags arbete med kemikalier.
 • Kemiska arbetsmiljörisker, allergiframkallande ämnen (fd. härdplaster) – enligt AFS Kemiska arbetsmiljörisker.
 • Risker med vibrationer och buller.
 • Risker med kvartsdamm.

Tillsammans med samarbetspartners kan ytterligare utbildningar erbjudas.