Arbetsmiljöingenjören kan hjälpa er med allt från mindre insatser till ett större helhetsgrepp inom arbetsmiljöarbetet. Som utbildad arbetsmiljöingenjör med över tio års erfarenhet inom företagshälsovården har jag en samlad erfarenhet över hur olika arbetsplatser kan se ut och därefter besluta vad jag kan göra för just er. Exempel på vad jag sysslar med finner ni nedan. Tveka inte att kontakta mig om ni inte hittar det ni söker.

Mätningar 

Vissa kemiska ämnen behöver mätas regelbundet och andra mätningar kan vara nödvändiga vid misstanke om arbetsmiljörisker. Andra typer av mätningar är vibrationsmätningar och bullermätningar. Jag hjälper till att fram mätstrategi, genomföra mätningen samt ger förslag på åtgärder.

 • Yrkeshygieniska mätningar av luftkvalitet kopplat till kemikalier, svetsrök, damm, mm.
 • Mätning av buller.
 • Mätning av vibrationer – både helkroppsvibrationer och hand- armvibrationer.
 • Mätningar kopplat till inomhusklimat (det är inte bara luften som är viktig att titta på).

 

Utbildning

Självklart vill jag dela med mig av min kompetens till er. Därför erbjuder jag möjligheten till utbildningar och även kortare föreläsningar inom olika områden inom arbetsmiljö. Utbildningen anpassas till ert företag och era styrdokument och rutiner utgör en viktig del av utbildningen. Exempel på utbildningar:

 • Arbetsmiljöutbildning – regelverk, ansvar, riskbedömning
 • Kemiska arbetsmiljörisker – anpassat till ditt företags arbete med kemikalier.
 • Kemiska arbetsmiljörisker, allergiframkallande ämnen (fd. härdplaster) – enligt AFS Kemiska arbetsmiljörisker.
 • Risker med vibrationer och buller.
 • Risker med kvartsdamm och även byggdamm.

Tillsammans med samarbetspartners kan ytterligare utbildningar erbjudas.

Riskbedömningar & skyddskommitté

Riskbedömning är en mycket viktig del i det första steget av SAM – att undersöka arbetsmiljön. Det handlar om att ta reda på hur och varför ohälsa och olycksfall kan uppkomma samt vilken eller vilka risker som är viktigast att prioritera. I företag där det finns en skyddskommitté finns det ett forum för att följa upp arbetsmiljöarbetet och handlingsplaner samt ta beslut om fortsatt arbete.

 • Medverkan i arbetsmiljö- och skyddskommittéer.
 • Medverkan vid riskbedömningar.
 • Medverkan vid årlig uppföljning av SAM-arbetet.
 • Medverkan vid upphandling av företagshälsovård.